Zodpovednosť

Onkológia” width=
“Bolesť”
“Volnopredajne
“Respiračné

V spoločnosti Mundipharma Slovensko sme sa zaviazali k vývoju rozmanitého portfólia liekov a prístrojov, ktoré napĺňajú potreby spoločnosti. Naším cieľom je viesť naše obchodné aktivity etickým, transparentným a zodpovedným spôsobom, robiť pre našich zamestnancov a partnerov to, čo je správne, a zároveň prispievať svojou činnosťou komunitám, v ktorých pôsobíme. Pozeráme sa na veci z inej perspektívy a sme odborníkmi na identifikáciu a rozvoj potenciálnych medicínskych inovácií s cieľom zlepšiť životy pacientov zmysluplnými spôsobmi.

Naša zodpovednosť v manažmente liečby opioidmi

Hrdíme sa 20-ročnou históriou v manažmente bolesti na Slovensku a angažujeme sa v pomoci zdravotníckym špecialistom liečiť bolesť u ich pacientov bezpečne a zodpovedne.

Ako organizácia distribujúca opioidy sa domnievame, že máme zodpovednosť vytvoriť opatrenia pre minimalizáciu rizika nesprávneho použitia alebo zneužitia týchto liečiv, ale zároveň aj za to, aby neboli odopreté pacientom, ktorí ich potrebujú.

Uvedomujeme si, že nesprávne použitie a zneužitie liekov na bolesť môže viesť k závislosti, predávkovaniu a k smrti a sme si vedomí rizika pre verejné zdravie, ktoré môžu tieto silné lieky spôsobiť, hlavne ak sú nesprávne použité, zneužité a/alebo odovzdané inej osobe. Preto sme sa zaviazali k redukcii rizika nesprávneho použitia a zneužitia prostredníctvom bezpečného dodávateľského reťazca, vhodného vzdelávania zdravotníckych špecialistov, zodpovedných medicínskych reprezentantov a predajcov a úzkej spolupráce s vládnymi autoritami a medicínskymi organizáciami.

Poskytli sme finančnú podporu vzdelávacím iniciatívam v súlade s reguláciami farmaceutického priemyslu, ktoré jasne komunikujú fakty o opioidných liečivách vyváženým a zodpovedným spôsobom, zdôrazňujúc riziká aj benefity, a pomáhajú zaistiť, že naše lieky budú predpisované len správnemu pacientovi a zo správnych dôvodov.

Takisto sme sa zaviazali nájsť nové prístupy k manažmentu bolesti, vrátane výskumu nových mechanizmov a liekov s potenciálom pre redukciu a zamedzenie potreby opioidov.

Mundipharma preberá zodpovednosť

Mundipharma si cení etické hodnoty správania a preberanie sociálnej, ekonomickej a ekologickej zodpovednosti.

Zodpovednosť za zamestnancov

Naším cieľom je poskytnúť všetkým zamestnancom zdravú rovnováhu medzi pracovným a súkromným životom. Pracovná zdravotná starostlivosť a komplexná zdravotná starostlivosť slúžia ako základ pre podporu povedomia o zdraví medzi zamestnancami. Spoločnosť tiež organizuje skupinové športové aktivity a prednášky o zdravej životospráve.

Flexibilné modely poskytujú zamestnancom slobodu v každodennej práci, čím podporujú tvorivosť a individualitu. Sociálne výhody, ako úrazové a dôchodkové pripoistenie, taktiež prispievajú k spokojnosti zamestnancov.

Ekologická zodpovednosť

Náš výskum a naše konanie slúži jedinému cieľu: udržať si zdravie.

Zdravé životné prostredie nie je o nič menej dôležité, a preto je jeho ochrana súčasťou firemnej filozofie. Pretože životné prostredie je pre nás tak dôležité, naša spoločnosť prepláca cestovné lístky všetkým zamestanancom, ktorí využívajú verejnú dopravu na cestovanie do a z práce.

Iba zdravé životné prostredie dokáže udržať zdravie a kvalitu života.

Transparency reporting

2015

Einrichtung

Zweck der Unterstützung

Betrag

Medizinische Universität Wien – Universitätsklinik für Innere Medizin I Unterstützung Initiative Krebsforschung – Krebsforschungslauf
EUR 1.380,–
Große SchritteUnterstützung Initiative „GROSSE SCHRITTE“ gegen Cystische FibroseEUR 1.000,–
Subvenire – Verein zur Unterstützung von Menschen in NotUnterstützung Kinder-Palliativ-NetzwerkEUR 1.000,–
Griechenlandhilfe – Verein für humanitäre Hilfe in GriechenlandMedikamentenspende

 

2014

Einrichtung

Zweck der Unterstützung

Betrag

Allianz chronischer Schmerz (EURAG) Unterstützung der Website
EUR 2.000,–
Universitätsklinik f. Innere Medizin, Wien Pilotprojekt: Telemedizinischer Support onkologischer Patienten und deren pflegende Angehörigen in der PalliativmedizinEUR 800,–
Ludwig Boltzmann Institut, Wien Förderung von Forschungsvorhaben des LBI für Angewandte KrebsforschungEUR 2.000,–
Stiftung Kindertraum Unterstützung zur Erfüllung von Herzenswünschen schwer kranker und behinderter KinderEUR 1.000,–
Österreichische Schulsporthilfe Unterstützung der Pausenkisten-Aktion für die Ganztags-Volksschule NeubauEUR 1.580,–

 

2013

Einrichtung

Zweck der Unterstützung

Betrag

Lions Club Fürstenfeld VeranstaltungEUR 1.000,–
Ludwig Boltzmann Institut, Wien Förderung von Forschungsvorhaben des LBI für Angewandte KrebsforschungEUR 2.000,–
Debra SpendeEUR 1.056,–

 

2012

Einrichtung

Zweck der Unterstützung

Betrag

Allianz chronischer Schmerz (EURAG) Unterstützung der Website
EUR 2.000,–
HOSPIZ Österreich Unterstützung für das Projekt “Datenerhebung zur Hospiz- und Palliativversorgung in österr. Alten- und PflegeheimenEUR 10.000,–
Help 4 you Company Unterstützung für VeranstaltungEUR 1.500,–