Výskum a vývoj

Onkológia” width=
“Bolesť”
“Volnopredajne
“Respiračné

História

Výskum je dlhodobo zameraný na opioidné analgetiká, s použitím najmä pri liečbe intenzívnej bolesti. Zavedením prvých silných opiátových prípravkov na liečbu intenzívnej bolesti v roku 1985, Mundipharma spôsobila revolúciu v liečbe intenzívnej bolesti.

Mundipharma Research Ltd je nezávislá spoločnosť, ktorá vznikla v roku 2006 spojením dvoch výskumných centier. Mundipharma Research centrálne riadi medzinárodné výskumné a vývojové projekty. Mundipharma Research má v priemere 300 zamestnancov v pobočkách v Limburgu (Nemecko) a Cambridge (Veľká Británia).

Kľúčové aktivity

Mundipharma Research sa zameriava na vývoj kvalitných liečiv. Mundipharma Research pracuje pre spoločnosť Mundipharma, poskytuje vedeckú podporu pre nezávislé organizácie v rámci Mundipharmy. Výskumné projekty sú zamerané prvotne na oblasť liečby bolesti, onkologických a respiračných chorôb.

Mundipharma Research