Liečba astmy

Onkológia” width=
“Bolesť”
“Volnopredajne
“Respiračné

Liečba je dôležitá

Astma sa môže spontánne zlepšiť v akomkoľvek veku. U približne 50 % detí a 25 % dospelých ochorenie spontánne odoznie. Pravdepodobnosť spontánneho zlepšenia je vyššia, ak je v skorých štádiách ochorenia poskytnutá adekvátna liečba. Vo väčšine prípadov je však potrebné poskytovať liečbu po celý život, aby boli príznaky udržané pod kontrolou. Medzi moderné liečebné metódy patria (popri liekoch) niektoré opatrenia, ako dychové cvičenia alebo dychový tréning. V Rakúsku lekári zakladajú svoje rozhodnutia o liečbe na pokynoch, ktoré obsahujú odporúčania pre liečbu astmy.

Hlavným cieľom liečby je – umožniť pacientovi relatívne normálny život. Liečba by mala predchádzať príznakom, ako sú kašeľ a dýchavičnosť, ako aj akútnym astmatickým záchvatom a exacerbáciám (zhoršeniam). Medzi ďalšie ciele liečby astmy patrí zlepšenie pľúcnej funkcie a zníženie precitlivenosti dýchacích ciest (na určité podnety). Ak sa zabráni komplikáciám (a následným škodám), riziko úmrtia na astmu môže byť znížené. Celkovým cieľom liečby je zlepšenie kvality života pacientov a minimalizovanie vplyvu ochorenia na každodenné činnosti, ako aj na fyzický a duševný vývoj detí. Základom pre dosiahnutie týchto cieľov je optimálna kontrola astmy, t.j., aby sa príznaky vyskytovali zriedkavo, pacienti neboli limitovaní v každodenných aktivitách a lieky na použitie “podľa potreby” používali len občas, alebo ich nepoužívali vôbec.

Liečba je nastavená individuálne pre každého pacienta. K dispozícii je plán výberu správneho lieku, pozostávajúci z piatich krokov, založených na frekvencii a intenzite príznakov.

Akútny astmatický záchvat

V priebehu ochorenia môže dochádzať k recidivujúcim (opakovaným) akútnym astmatickým záchvatom. Príznaky sa niekedy zhoršujú, a môžu nastať ďalšie problémy:

  • Akútna dýchavičnosť (vedúca k uduseniu)
  • Nepokoj a nervozita
  • Tachykardia
  • Modrasté sfarbenie kože
  • Vyčerpanie (vedúce k zníženiu vedomia)
  • Zrýchlené dýchanie (s predĺženým a zhoršeným výdychom)
  • Neschopnosť hovoriť

Akútny astmatický záchvat je vážna, život ohrozujúca situácia, ktorá vyžaduje okamžitý zásah. V prípade, že záchvat nie je rýchlo a adekvátne liečený, môže (v extrémnych prípadoch) viesť k smrti udusením.

Lieky na liečbu astmy

Na liečbu astmy sú dostupné lieky na použitie “podľa potreby” a lieky na dlhodobé užívanie. Vzhľadom na to, že astma je chronické zápalové ochorenie dýchacích ciest, na jej liečbu sa používajú predovšetkým protizápalové lieky.

Najsilnejšie protizápalové lieky sú kortikosteroidy (napr. kortizón). Kortikosteroidy sa zvyčajne podávajú inhalačne (vdychovaním). Tieto lieky odstraňujú alebo zmierňujú zápal v bronchiálnej sliznici (sliznicovej výstelke dýchacích ciest), znižujú jej citlivosť na rôzne podnety, a tým bránia zúženiu dýchacích ciest. Iba v mimoriadne závažných prípadoch astmy, alebo pri dočasnom zhoršení astmatických príznakov, sa používajú kortikosteroidy v tabletkovej forme.

Vzhľadom na to, že dýchavičnosť výrazne znižuje kvalitu života pacientov s astmou, je ďalším dôležitým terapeutickým prístupom rozšírenie zúžených dýchacích ciest (pomocou bronchodilatantov).

V liečbe astmy sa zvyčajne rozlišuje medzi liekmi na dlhodobé užívanie, ktoré sa užívajú pravidelne, a liekmi na použitie “podľa potreby”, ktoré sa užívajú len vtedy, ak sa dostavia akútne príznaky astmy (napr. piskot alebo kašeľ). Lieky “podľa potreby” sa podávajú inhalačne (vdychovaním). Výhodou inhalačného podávania je, že aktívne prostriedky sa dostanú priamo do miesta pôsobenia (respiračného traktu), a v optimálnej koncentrácii. Inhalačné lieky sú obvykle lepšie znášané, než tabletky, pretože sa používajú v nižších dávkach. S optimálne nastavenou lekárskou starostlivosťou je väčšina pacientov schopná udržať svoju astmu pod kontrolou.

Články k téme:

Text je určený iba pre všeobecné informácie. Prosím, poraďte sa s lekárom alebo lekárnikom, ak máte nejaké problémy alebo otázky, týkajúce sa produktov.