Diagnostika astmy

Onkológia” width=
“Bolesť”
“Volnopredajne
“Respiračné
Starostlivý prístup k diagnostike astmy je obzvlášť dôležitý.

Aj keď je astma časté ochorenie, nie vždy je dostatočne včasne diagnostikované. Dôvodom je, že príznaky astmy sú často nešpecifické, a taktiež môžu poukazovať na iné ochorenia. Astma je epizodické ochorenie – pľúca môžu v intervaloch medzi astmatickými záchvatmi fungovať normálne. Preto je dôležitý starostlivý prístup k diagnostike astmy.

Základná diagnostika

blockade-of-pain-response

V prípade podozrenia na astmu, je potrebné, aby sa lekár opýtal na osobnú anamnézu: Kedy, ako často a v akých situáciách nastávajú príznaky? Trpí pacient na alergie? Trpí na iné ochorenia? Má v rodinnej anamnéze respiračné ochorenia?

Pacient potom musí absolvovať fyzické vyšetrenie, ktoré zahŕňa perkusiu (preklepanie) hrudníka a auskuláciu (odpočúvanie) pľúc. Piskot počas výdychu môže byť jedným z počiatočných príznakov astmy. Lekár následne zmeria funkciu pľúc. Špeciálny prístroj (spirometer) meria prúd vzduchu, vypočítava objem vydýchnutého vzduchu za jednu sekundu (pľúcna kapacita za prvú sekundu – FEV1), aj celkový objem vzduchu, ktorý je pacient schopný vydýchnuť po hlbokom nádychu (celková pľúcna kapacita – VC). Pomer týchto hodnôt určuje rozsah zúženia dýchacích ciest.

Objem pľúc a odpor dýchacích ciest môžu byť presne určené pomocou celkovej pletyzmografie. Pri tomto vyšetrení je pacient umiestnený v uzavretej komore, dýcha cez náustok.

Pacienti majú možnosť, merať si zúženie dýchacích ciest doma, s použitím osobného prietokometra. Prietokometer meria maximálnu rýchlosť vzduchu počas intenzívneho výdychu (vrcholový výdychový prietok – PEF). Ak sú dýchacie cesty zúžené, prietok vydýchnutého vzduchu je znížený a hodnota PEF poklesne.

Spúšťače astmy

Pri podozrení na alergickú astmu, sa lekár bude snažiť určiť aj spúšťacie alergény. Na tento účel sa vykonávajú kožné testy: koža sa zľahka poškriabe, a malé množstvo alergénu sa nanesie na kožu. Kožná reakcia poskytne informáciu o prítomnosti alergie.

V prípade, že sú výsledky nejednoznačné, možno vykonať inhalačné provokačné testy, pri ktorých pacient alergény vdychuje vo zvyšujúcich sa dávkach. Počas testu, lekár viackrát meria funkciu pľúc. Zhoršenie funkcie pľúc, alebo výskyt astmatických príznakov, môže znamenať, že pacient reaguje na vydýchnutý alergén.

Test reverzibility

Ak hodnoty pri testovaní, funkcie pľúc indikujú zúženie dýchacích ciest, možno pacientovi na vdýchnutie podať rýchlo pôsobiace ß-2 mimetikum (short-acting-beta-agonist, SABA), ktoré zabezpečí rozšírenie dýchacích ciest a objasní diagnózu. Ak sa funkcia pľúc zlepší po 15 – 20 minútach (zovretie dýchacích ciest sa zníži), diagnóza “astma” je potvrdená.

Ďalšie vyšetrenia

V prípade potreby je možné vykonať ďalšie vyšetrenia (t.j. RTG snímky, EKG a ultrazvuk). Slúžia na vylúčenie iných (možných) príčin ochorenia, alebo následného poškodenia.

Články k téme:

Text je určený iba pre všeobecné informácie. Prosím, poraďte sa s lekárom alebo lekárnikom, ak máte nejaké problémy alebo otázky, týkajúce sa produktov.