Právne aspekty

Onkológia” width=
“Bolesť”
“Volnopredajne
“Respiračné

Názov a adresa spoločnosti

Mundipharma Gesellschaft m.b.H.
Svätoplukova 28 A, 821 08 Bratislava
Tel: +421 2 6381 1611
Fax: +421 2 6353 0904
e-mail: mundipharma@mundipharma.sk
Internet: www.mundipharma.sk

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,
Oddiel: Po Vložka číslo: 502/B

Vedúci organižačnej zložky:
François Bernard

Členstvo:
ADL- Asociácia dodávateľov liekov a zdravotníckych pomôcok

Všeobecné informácie
Akékoľvek sťahovanie informačných materiálov a publikácií, ktoré Mundipharma Gesellschaft m.b.H. poskytuje, sú starostlivo preverené a sú v súlade s platnými slovenskými zákonmi.

Zodpovednosť
Mundipharma Gesellschaft m.b.H. ponúka návštevníkom na svojich webových stránkach ako doplnkovú službu odkazy na stránky tretích strán.

Mundipharma Gesellschaft m.b.H. neustále aktualizuje svoje vlastné webové stránky. Avšak toto nezaručuje presnosť a úplnosť obsahu odkazovaných stránok, ktoré sú mimo zóny vplyvu Mundipharma Gesellschaft m.b.H. a teda spoločnosť neberie zodpovednosť za škody, ktoré vzniknú používaním tohto obsahu.

Informácie
Všetky základné informácie o tejto webovej stránke sú poskytované len na informačné účely a nenahrádzajú rady alebo ošetrenie lekárom alebo zdravotníckym pracovníkom.

Mediálne zdroje
Sťahovanie licencovaný materiálov je zakázané. Publikovanie, opätovné vysielanie, reprodukcia alebo iné využitie licencovaného materiálu nie je dovolené.

BigStock, Getty Images, Thomas Northcut, collection: Digital Vision

Koncepcia a realizácia:
speedy-space.org

Zmluvné podmienky tu.