Pokrok pre pacientov s rakovinou

Onkológia” width=
“Bolesť”
“Volnopredajne
“Respiračné

Termín rakovina sa používa na pomenovanie zhubných nádorových ochorení, ktoré vznikajú nekontrolovateľným množením rakovinových buniek. Rakovinové bunky sa vyznačujú ničivým (deštruktívnym) rastom a schopnosťou vytvárať bujnenie, ktoré sa nazýva nádor. Termín rakovina slúži na súhrnné pomenovanie viacerých typov zhubných nádorov, ktoré sa môžu vyskytovať vo všetkých častiach ľudského tela. Termín “rakovina” má pôvod u Hippokrata, ktorý prirovnal stále sa rozrastajúce nádory k račím klepetám.

Odbor “onkológia” sa zaoberá prevenciou, diagnostikou a liečbou rakovinových ochorení. V priebehu posledných dvoch desaťročí nastal v tomto odbore obrovský pokrok: mnoho pacientov so zhubnými ochoreniami sa podarí vyliečiť.

Aj napriek terapeutickým úspechom, sú onkologické ochorenia jednou z najčastejších príčin úmrtí. Existujú formy nádorových ochorení, pre ktoré ešte nebola nájdená úspešná liečba.

Atypische Mitose

Ak sa krvné bunky nesprávne vyvíjajú

Každá z buniek ľudského tela môže degenerovať, čo vedie k nekontrolovateľnému rastu a tvorbe nádorov. Nádory v lymfatickom systéme sa nazývajú lymfómy. V neskorších fázach ochorenia dochádza u približne 10 % pacientov s lymfómom k lymfomatóznej meningitíde, šíreniu nádorových buniek do centrálnej nervovej sústavy, a nakoniec aj do mozgových blán.

Bild: Bei einer „atypischen Mitose“ kommt es zu einer entarteten Zellteilung, die in der Regel zu einem unkontrollierten Zellwachstum führt.

Články k téme:

Text je určený iba pre všeobecné informácie. Prosím, poraďte sa s lekárom alebo lekárnikom, ak máte nejaké problémy alebo otázky, týkajúce sa produktov.