BLOG

Mundipharma získala ocenenie za poskytnutú humanitárnu pomoc

Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Miroslav Lajčák ocenil predstaviteľov firiem, ktoré sa zapojili do poskytovania humanitárnej pomoci SR v krízových oblastiach.

„Riešenie následkov humanitárnych kríz v dnešnej dobe už nie je možné bez pomoci súkromného sektora,“ uviedol dňa 1. 3. 2016 v Bratislave podpredseda vlády a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Miroslav Lajčák. Povedal to pri oceňovaní predstaviteľov firiem, ktoré sa uplynulý rok zapojili do poskytovania humanitárnej pomoci Slovenskej republiky v krízových oblastiach.

Minister Miroslav Lajčák po prvý raz udelil Striebornú plaketu ministra zahraničných vecí v kategórii materiálna humanitárna pomoc za rok 2015. Toto ocenenie odovzdal piatim súkromným spoločnostiam, ktoré pôsobia na Slovensku a spolupracujú s MZVaEZ SR v tejto oblasti, a Mundipharma Slovensko bola medzi nimi.

Dotknuté spoločnosti poskytli materiálnu humanitárnu pomoc v celkovej hodnote 240-tisíc eur. Tá bola distribuovaná napr. obyvateľom postihnutým ničivým zemetrasením v Nepále, ľuďom na východe Ukrajiny, ale aj ako prejav solidarity s občanmi Rumunska v prípade tragického požiaru diskotékového klubu v Bukurešti.

„Som rád, že tu existujú firmy, pre ktoré nie je solidarita a pomoc ľuďom iba frázou, ale sú ochotné podeliť sa o svoj komerčný úspech a svoje zdroje. Ďakujem im za poskytnutú pomoc a preukázanú ľudskosť. A tiež za to, že vďaka adresnej pomoci konkrétnym ľuďom v zahraničí prispievajú k vytváraniu pozitívneho imidžu SR v zahraničí,“ zdôraznil minister Miroslav Lajčák a odovzdal Striebornú plaketu zástupcom spoločností, medzi nimi aj Country manažérke spoločnosti Mundipharma pani Yvone Jenčovej ( foto).

„V kontexte celkových humanitárnych potrieb Slovensko možno neprispieva najväčšími sumami, ale praktické skúsenosti ukazujú, že aj malá pomoc poskytnutá rýchlo a adresne môže mať pre postihnutých ľudí obrovský význam,“ konštatoval minister Miroslav Lajčák.

Humanitárna materiálna pomoc poskytnutá zo zdrojov súkromných spoločností dopĺňa celkovú humanitárnu pomoc, ktorú vyčleňuje Slovenská republika v rámci oficiálnej rozvojovej a humanitárnej asistencie ODA.

Článok bol prevzatý z:

https://www.mzv.sk/aktuality/detail/-/asset_publisher/Iw1ppvnScIPx/content/m-lajcak-ocenil-firmy-podielajuce-sa-na-humanitarnej-pomoci-sr?p_p_auth=plgJVroo&_101_INSTANCE_Iw1ppvnScIPx_redirect=%2F