Mundipharma Ges.m.b.H, o.z.

Svätoplukova 28 A
821 08 Bratislava

Tel: +421 2 6381 1611
Fax: +421 2 6353 0904
mail: mundipharma@mundipharma.sk

Kontakt pre médiá: pressoffice@mundipharma.com

Hlásenie nežiaducich udalostí

V prípade výskytu nežiaducej udalosti pacienti by mali vždy požiadať o radu svojho lekára.
Ak chcete nahlásiť nežiaducu udalosť organizačnej zložke Mundipharma Ges.m.b.H., prosím, píšte na emailovú adresu: neziaduceucinky@mundipharma.sk.
Ďalšou možnosťou pre pacientov a zdravotníckych pracovníkov je hlásiť nežiaduce účinky pomocou formulára na stránkach Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv www.sukl.sk. Informácie o produktoch uvedených na tejto webovej stránke sú určené pre obyvateľov Slovenskej republiky. Produkty uvedené na tejto webovej stránke môžu mať v rôznych krajinách rôzne označenia.

Kontaktujte nás!

    Meno*

    Priezvisko*

    Email*

    Telefón

    Správa