História

Onkológia” width=
“Bolesť”
“Volnopredajne
“Respiračné
1952

Ako sa všetko začalo

Slovenská spoločnosť Mundipharma Ges.m.b.H je súčasťou súkromnej siete nezávislých pridružených spoločností s medzinárodnou pôsobnosťou. Jej založenie sa datuje do roku 1952, keď bratia Dr . Mortimer D. Sackler a Dr. Raymond R. Sackler kúpili americkú firmu Purdue. Vďaka svojim priekopníckym schopnostiam majitelia spoločne vybudovali sieť nezávislých pridružených spoločností, ktorá má v súčasnosti zastúpenie v mnohých krajinách Európy a sveta. Dlhoročnou prácou vypestovali tradíciu rodinného podniku, ktorá sa stále prejavuje, napr. v dlhodobých pracovných vzťahoch, založených na dôvere.

1973

Prvé kroky v Rakúsku

V roku 1973 bola otvorená rakúska pobočka vo Viedni. Prvé úspechy sa dostavili krátko po založení – v 70-tych rokoch Mundipharma začala s výrobou prípravkov, ktoré sa používajú na dezinfekciu a hojenie rán. Prípravky značky Betaisodona obsahujú jód, látku s bežným použitím na liečbu rán. V konkrétnom spôsobe výroby je jód optimalizovaný do väčšej štruktúry (komplex povidón – jód), aby sa účinné látky uvoľňovali podľa potreby.

1985

“Pain specialist” – výskum, špeciálne zameraný na bolesť

Príkladom výskumných a vývojových aktivít v Mundipharme je oblasť liečby bolesti. V roku 1985 Mundipharma spôsobila prevrat v liečbe bolesti, zavedením prvých opiátových prípravkov s predĺženým uvoľňovaním.

Termín „predĺžené uvoľňovanie“ znamená, že sa aktívna látka uvoľňuje pomaly, počas stanoveného časového intervalu. Tým sa dosiahnu isté výhody: lieky netreba užívať tak často a pacient ich lepšie znáša.

Pacienti aj terapeuti majú výhody z používania preparátov s predĺženým uvoľňovaním. Súčasné portfólio produktov obsahuje niekoľko vysoko kvalitných liečiv na liečbu silnej bolesti.

1999

Zvláštna téma: závislosť

V roku 1999 Mundipharma expandovala do ďalšej významnej terapeutickej oblasti. Ako prvá spoločnosť v Rakúsku, dosiahla povolenie na výrobu liečiv, ktoré boli vyvinuté na liečbu závislosti od opiátov. Príprava tohto lieku bola míľnikom v rámci existujúcich liečebných možností pre túto skupinu pacientov. Závislosť od opiátov patrí medzi vážne a chronické psychiatrické poruchy. Postihnutí pacienti sú často vystavení sociálnemu nepriateľstvu, a je pre nich ťažké získať príslušnú podporu a prijatie.

Mundipharma v súčasnosti ponúka 2 prípravky na liečbu závislosti, ktoré uľahčujú každodenný život pacientom závislým od opiátov. Mundipharma taktiež podporuje dialóg medzi lekármi, farmaceutmi a sociálnymi inštitúciami, ktoré sa zaoberajú touto problematikou.

2004

Zameranie na onkológiu

Od roku 2004 sa Mundipharma zapojila do oblasti nádorových ochorení. Rakovina je druhou najčastejšou príčinou smrti, po kardiovaskulárnych ochoreniach. Komplex bunkových zmien vedie k nádorovým ochoreniam. Mundipharma ponúka 2 chemoterapeutické produkty, s použitím najmä v oblasti hemato-onkológie (nádorové ochorenia krvného a lymfatického systému).

2012

Viedeň ako centrum pre východnú Európu

Od roku 2012 má Mundipharma Gesellschaft. M.b.H. plnú zodpovednosť za obchodné dohody v zastupiteľských úradoch vo východnej Európe. V súčasnej dobe sa podnikateľské aktivity vykonávajú v Poľsku, v Českej republike, na Slovensku, v Bulharsku, Rumunsku a Rusku. Plánuje sa rozšírenie aktivít do ďalších krajín východnej Európy.

V baltských štátoch, v Chorvátsku, Slovinsku a Maďarsku, Mundipharma vytvorila obchodné dohody s miestnymi partnermi.Viedeň slúži ako centrum liečiv pre Mundipharmu v rámci veľkej oblasti, a preto spĺňa významnú strategickú úlohu v sieti nezávislých pridružených spoločností (v rámci Mundipharmy).

2013

Zameranie na respiračné ochorenia

Mundipharma rozšírila portfólio produktov na liečbu astmy. So zavedením kombinovaného prípravku s dvoma overenými účinnými zložkami, sa terapeutické možnosti pre pacientov s astmou rozšírili.