Firemná kultúra

Onkológia” width=
“Bolesť”
“Volnopredajne
“Respiračné

 

Hodnoty ako referenčné body

“Pri našich každodenných aktivitách sa spoliehame na všeobecne definované hodnoty, ktoré pomáhajú vytvárať vzťahy v rámci spoločnosti, ako aj kontakty medzi klientmi a obchodnými partnermi. Medzi tieto hodnoty patrí odvaha a flexibilita, profesionalizmus, úcta a dôvera.“

Úcta a dôvera

“Snažíme sa spĺňať rôzne potreby zamestnancov, obchodných partnerov a klientov, a jednať s úctou. Rozvoj dlhodobých kontaktov, v kombinácii s budovaním dôvery, je pre nás dôležitý, pretože utvára silné medziľudské vzťahy.”

Odvaha a flexibilita

“Počúvame záujmy lekárov, pacientov a obchodných partnerov, a maximálne flexibilne reagujeme na obchodné výzvy. Plníme svoje sľuby.“

Profesionalizmus

“Profesionálny prístup k záujmom obchodných partnerov a klientov je v centre našich podnikateľských aktivít.”

Usporiadanosť

Podnikateľské aktivity Mundipharmy sú vykonávané v súlade so všetkými právnymi predpismi, ktoré platia pre podniky vo farmaceutickom priemysle. Integrácia morálnych noriem do ekonomického rozhodovania zohráva rovnako dôležitú úlohu, ako konanie v rámci zákonom stanovených noriem.

Mundipharma Slovensko je členom Asociácie distributérov liečiv (ADL) a angažuje sa v plnení kódexov vo farmaceutickom priemysle pri spolupráci s lekármi, lekárnikmi a pacientmi. Okrem toho, Mundipharma dbá o dodržiavanie kódexu etiky v podnikaní, ako aj o dodržiavanie smerníc.